دستورالعمل مسابقات

دستورالعمل مسابقات طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب)

 

به منظور آشنایی با شرایط شرکت در مسابقات داناب فایل زیر را بدقت مطالعه فرمایید

 

پیوست ها:
دانلود این فایل (شیوه نامه مسابقات.pdf)شیوه نامه مسابقات.pdf[ ]453 Kb